Skip to content

Privatumo politika

Mediacijos paslaugų teikimo metu, vykdant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: mediacijos paslaugų teikimo vykdymui, VGTPT sprendimų vykdymui, privalomai paslaugų kokybei užtikrinti, teikiant pranešimus valstybės institucijoms (pvz., VGTPT, SoDra, VMI, LR teismai, VDAI), vykdant mediacijos paslaugų teikimo buhalterinę apskaitą, teikiant pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus, vykdant teismų procesinius sprendimus, atliekant privalomąjį asmens identifikavimą. Šiais tikslais asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek tai būtina siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Sudarant ir/ar vykdant sudarytą sutartį ar VGTPT sprendimą asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: pasiūlymams dėl paslaugų teikimo teikti, paslaugoms teikti, administruoti klientus ir/ar mediacijos ginčo šalis, paslaugų kokybei ir saugumui užtikrinti, paslaugų teikimo problemoms spręsti, sąskaitoms išrašyti, mokėjimams administruoti, VGTPT sprendimams vykdyti, LR teismų procesiniams sprendimams vykdyti, SoDra, VMI ar kitų valstybinių institucijų teisėtiems sprendimams vykdyti. Šiais tikslais tvarkomi tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi bei tiek laiko, kiek tai būtina aukščiau nurodytai veiklai užtikrinti.

Teisėtų interesų pagrindu asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: klientų ir/ar mediacijos ginčo šalių aptarnavimo gerinimui, mediatorius.net svetainės vystymui bei priežiūrai ir saugumui, rinkodarai (įskaitant statistikai ir analitikai), paslaugų kokybės gerinimui. Šiais tikslais tvarkomi tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi bei tiek laiko, kiek tai būtina aukščiau nurodytai veiklai užtikrinti.

​Mediatorius gali pateikti asmens duomenis tik griežtai laikantis BDAR taisyklių ir LR teisės aktų reikalavimų, tik pagrįsta apimtimi ir tik pagrįstais atvejais gavėjams, kurie įsipareigoja gautus asmens duomenis tinkamai apsaugoti: valstybės institucijoms, teismams, antstoliams, mediatoriui buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiam asmeniui, įsiskolinusių klientų skolų išieškojimą vykdantiems asmenims, reikalavimo teises į skolą perimantiems asmenims, kitai ginčo šaliai ir/ar teisėtam jo atstovui, mediatorius.net svetainės administravimą ir marketingą užtikrinančiam asmeniui. Šiems gavėjams gali būti perduodami tik būtini asmens duomenys ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina.

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko mediatorius, turi:

  • teisę susipažinti su mediatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis ar juos ištrinti (el. parašu pasirašytą prašymą dėl susipažinimo su tvarkomais asmens duomenimis ar jų ištaisymo/ištrynimo siųsti el. pašto adresu info@mediatorius.net, asmens duomenys yra ištrinami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę reikalauti, kad mediatorius apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, jų tvarkymo interesų pusiausvyra (el. parašu pasirašytą prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo ir konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@mediatorius.net, asmens duomenys ar jų dalis yra apribojami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą (el. parašu pasirašytą prašymą dėl asmens duomenų perkeliamumo ir konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@mediatorius.net, asmens duomenys ar jų dalis yra perkeliami (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos);
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (el. parašu pasirašytą nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ar konkrečios jų apimties siųsti el. pašto adresu info@mediatorius.net, asmens duomenys ar jų dalis nustojami tvarkyti (arba motyvuotai atsisakoma tai padaryti, jeigu prašymas nepagrįstas) atsižvelgiant į teisėtų interesų poreikį tikslams įgyvendinti ir teisės aktuose numatytus reikalavimus);
  • teisę paduoti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai) LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Dėl visų iškilusių klausimų ar turint pasiūlymų prašome kreiptis el. paštu info@mediatorius.net.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Užduokite mums klausimą arba aprašykite savo problemą ir mes pateiksime jums greitą bei išsamų atsakymą.