Skip to content

Apie mediaciją

Dažniausiai užduodami klausimai apie mediaciją ir atsakymai į juos

Mediacija – alternatyvus teisminiui procesui savanoriškas ginčo sprendimo būdas, kai besiginčijančių šalių deryboms padeda ir vadovauja neutralus trečiasis asmuo (mediatorius). Sėkminga mediacija baigiasi šalių sudaryta taikos sutartimi. Mediacija gali būti:

  • Neteisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda teisme nesprendžiamo ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą;
  • Teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje byloje.
  • Privalomoji mediacija – mediacija, kuria įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo sprendimo.

Mediacija nuo derybų skiriasi tuo, jog derybos vyksta be tarpininko – mediatoriaus. Mediacijoje šalims lengviau išreikšti savo požiūrį į ginčo situaciją, lengviau tarpusavyje komunikuoti ir pačioms nuspręsti, kaip turi būti išspręstas ginčas. Mediacijos procese mediatorius, be kitų funkcijų, padeda pasiruošti mediacijos procesui ir jį veda; padeda šalims suprasti viena kitos situaciją, įveikti bendradarbiavimo sunkumus; skatina šalis komunikuoti, išsakyti savo poreikius, emocijas ir pan.; šalims susitarus ir pageidaujant, padeda šalims įforminti susitarimą; išduoda pažymą apie mediacijos proceso pabaigą ir kt. Svarbu tai, kad Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas numato, jog mediacijos paslaugas gali teikti tik mediatorius įrašytas į Lietuvos respublikos mediatorių sąrašą arba asmuo, kuriam pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę teikti mediacijos paslaugas.

Neradote atsakymo?

Jeigu tarp aukščiau pateiktos informacijos neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, drąsiai skambinkite (+370 639 01000) arba susisiekite užpildydami žemiau esančią susisiekimo formą.

Turite klausimų?

Parašykite mums!

Užduokite mums klausimą arba aprašykite savo problemą ir mes pateiksime jums greitą bei išsamų atsakymą.